Uddannelsernes opbygning

Både BGK og TGK er struktureret som det statsetablerede MGK

 

  • Kurserne er 3-årige. Der er også mulighed for en 4-årige Team Danmark-model

  • Undervisningen foregår om eftermiddagen, og det er muligt at følge en ungdomsuddannelse ved siden af

  • Undervisningen er gratis

  • Undervisningen berettiger ikke i sig selv til SU

  • Både BGK, MGK og TGK indeholder tværfaglige elementer

  • Kurserne er rettet mod de 14-25-årige. Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres for dette

  • Kurserne giver ikke i sig selv adgang til statsanerkendte videregående kunstneriske uddannelser