Mødepligt

Der er mødepligt på alle kurser under Talentakademiet.

Dette gælder som udgangspunkt også timer, koncerter, opsætninger, møder m.m. som ligger uden for det ordinære skema.