Undervisning

  • Undervisningen begynder i august og slutter til juni og er gratis, men ikke SU-berettiget
  • Du undervises på Aalborg Kulturskole i Nordkraft, dog med mulighed for at læse hovefag samt bifagsklaver på én af musikskolerne i Nordjylland
  • Du modtager undervisning  6-7 timer om ugen
  • Dertil kommer turné, koncerter og projekter m.m.
  • Du har mødepligt til den ugentlige faste undervisning på MGK


Efter 3 års undervisning på MGK tilstræber vi, at eleverne som minimum har et fagligt niveau, der svarer til optagelseskravene til konservatoriet.

 

Orkester / kor / ensemblespil

Eleverne deltager i sammenspil efter nærmere aftale med hovedfagslærerne. Der vil være mulighed for at indgå i musikskolernes eksisterende ensembler, at skabe nye grupper og i samarbejde med studerende fra Det Jyske Musikkonservatorium øge indblikket i sammenspillets arbejdsproces på et højt fagligt niveau.

Læs mere om MGK