Års- og afgangsprøver

Rytmisk

Efter 1. og 2. år afholdes årsprøver i hovedfag, teori/hørelære, og bifagsklaver.

Hovedfagsprøven består af :
•    Koncert (du spiller 2 numre)
•    Primavista, immitation, gehørs-improvisation

Censorgruppen består af MGK-koordinator, din lærer samt en faglærer.

I løbet af de 2 første år skal dit niveau og de valgte opgaver - både teknisk og musikalsk - nærme sig kravene til konservatoriets optagelsesprøve. Hvis resultaterne ikke er tilfredsstillende, kan du ikke fortsætte på MGK.

 

Klassisk

1. år
•    Selvvalgt program på 10 minutter
•    Prima vista
•    Skalaspil

2. år
•    Selvvalgt program 10 minutter
•    Prima vista
•    Skalaspil
•    En tilstillet opgave der sendes 10 dage før prøven

 

 

Afgangsprøver

MGK afsluttes med en prøve, der i de enkelte fag som minimum svarer til kravene ved konservatoriets optagelsesprøve.

Prøverne foregår med ekstern fagcensor som ved optagelsesprøven. Ved bedømmelsen gives karakter efter den karakterskala, som gælder for gymnasieskolerne. 

Ved ”bestået” i alle fag udfærdiges et afgangsbevis, som beskriver undervisningens niveau, karakter og omfang. 

Afgangsprøven bortfalder, såfremt du består optagelsesprøven til et dansk konservatorium. Her udstedes ligeledes afgangsbevis. 

Koncertdelen af de rytmiske års- og afgangsprøver afholdes som en offentlig koncert på Aalborg Kulturskole.

 

 

Læs mere om MGK