Undervisningen

BGK-Nord er et 3-årigt studieforløb.

I studieforløbet indgår undervisning i fagmoduler som:

• Tegning og grafik

• Digitalt foto og animation

• Video og lyd

• Maleri og collage

• Skulptur og objekt

• Rum og installation

• Kunsthistorie og -teori

 

Du bliver undervist i fagmoduler, samtidig med at du arbejder mere selvstændigt og projektorienteret.

Undervisningen er fordelt på 34 uger årligt og begynder i august og slutter i juni.

Der undervises 8 lektioner om ugen. Undervisningen foregår mandage og tirsdage kl. 16.15 til 19.45. Således er der mulighed for at følge en almindelig ungdomsuddannelse ved siden af.

I løbet af semesteret er der planlagte workshops, som typisk er placeret i weekender. Bemærk, at der også er mødepligt til workshops. 

Udover undervisningen forventer vi, at du arbejder selvstændigt. Der stilles værkstedsfaciliteter til rådighed til dig på skolen. Uddannelsen er tilrettelagt med workshops, events, udstillinger,  evt. studieture.

På BGK-Nord har lederen af Aalborg Kulturskole det fulde kunstneriske og kunstfaglige ansvar  for uddannelsen, ligesom de enkelte undervisere er pædagogisk ansvarlig for deres undervisning.
Efter basisår vurderer vi din samlede indsats og udvikling med henblik på at bedømme, om et videre forløb på overbygningen er relevant.

Under forløbet er der mulighed for at arbejde på ansøgning om optagelse til videre uddannelsesforløb. Ved ansøgning om optagelse på fx kunstakademierne eller designskolerne skal du eksempelvis arbejde helt konkret med værker, der skal indsendes sammen med ansøgning om optagelse.  

 

Der er mødepligt på BGK-Nord

Læs mere om BGK