Optagelse

Du kan søge om optagelse ved at udfylde en ansøgningsblanket, som du sender til tk-skole@aalborg.dk. Ved indlevering af dine egne selvstændigt udførte værker vedlægger du værkfortegnelse.
Vi foretrækker så vidt muligt at se de fysiske værker, men dokumentation i form af foto eller cd-rom accepteres også.


Indlevering af værker på nedenstående adresse:

BGK-Nord/Aalborg Kulturskole
Niv. 3, Nordkraft
Teglgårds Plads 1
9000 Aalborg

 

Egnede ansøgere vil blive indkaldt til en uddybende samtale.

 

Uddybende samtale

Du vil blive optaget på uddannelsen på grundlag af en bedømmelse af dine værker og en samtale med uddannelsens faste undervisere, hvor du skal fortælle lidt om din motivation for at søge ind på BGK-Nord. Ved vurderingen tages der hensyn til dine oplysninger om forudgående faglige erfaringer og kunstnerisk beskæftigelse og din alder.

Du er velkommen til at kontakte afdelingsleder Tove Kobberå for nærmere info på tlf. 9931 4182 eller mail:

tk-skole@aalborg.dk

Læs mere om BGK

  

  

 

Ansøgningsblanket