Optagelsesprøve - produktionslinje

E-musik og komposition - optagelsesprøve

På e-musik linjen er hovedfaget e-musik.

Senest 1 måned før prøven skal du indsende følgende:

•    Minimum 2 stykker af forskellig karakter med varighed på 10-15 minutter som lydfil og/eller i notation.
     Værkerne skal demonstrere et kunstnerisk kreativt potentiale
•    CV og skriftlig begrundelse for ansøgningen

Der vil ved prøven afsættes tid til en uddybende samtale med fagcensor og gennemgående censor.
Der skal ved prøven indgå genrespecifikke elementer.

Materialet sendes pr. mail til: obe-skole@aalborg.dk

 

Almene fag

Der aflægges en prøve i mundtlig hørelære. Du skal gengive enkle rytmer som vi klapper for dig og eftersynge enkle melodier, som vi spiller for dig. Du skal kunne høre forskel på dur og mol, samt høre hvilket interval der er størst.

Prøven har en samlet varighed på 15 minutter og der giver karakter efter 7-skalaen.

 

Sangskrivning - optagelsesprøve

  • Søger du om optagelse på sangskriverlinjen, skal du indsende teksterne på 2 egne numre, samt cv og skriftlig begrundelse for ansøgningen senest 1 måned før optagelsesprøven.
  • Til optagelsesprøven skal du fremføre de samme 2 numre til eget akkompagnement eller med band.
  • Du prøves i mundtlig hørelære.
  • Til prøven er der afsat tid til en uddybende samtale med fagcensor og gennemgående censor.

 

Læs mere om MGK