Skip to the content

Rytmisk MGK

OPTAGELSESPRØVE

Ved optagelsesprøven vurderer censorerne, om du i løbet af de 3 år MGK varer, kan opnå et niveau svarende til at kunne bestå optagelsesprøven til konservatoriet.

Da denne prøve er krævende, må du allerede ved optagelsesprøven til MGK være teknisk og musikalsk velfunderet i hovedfaget og indstillet på også at prioritere bifagene i kursusforløbet.

 

 • Til prøven i hovedinstrument skal du spille 2 eller 3 selvvalgte stykker musik af forskellig karakter. Mindst det ene skal udføres som sammenspil/kammermusik. Samlet varighed maks. 10 min.
 • For rytmiske ansøgere skal stykkerne indeholde improvisation, og du testes i gehørs-improvisation. Du skal improvisere over et forespillet groove.
 • Hvis du spiller bifagsklaver KAN du bruge 2 min. til at spille for os, dog stadigvæk maks. 10 min. til dine forberedte stykker i alt.
 • Du sørger selv for akkompagnetør/gruppe til prøven.
 • Du skal aflægge en mundtlig prøve i elementær hørelære.
 • Du skal kunne genkende dur/mol akkorder, eftersynge kortere fraser, efterklappe kortere fraser m.v., samt kunne høre hvilket interval, der er størst.
 • Alle prøves i lettere primavista.
   

Der er ingen genremæssige krav. Du bør udtrykke dig indenfor de stilarter du befinder dig bedst i.

Der bliver lagt vægt på det musikalske udtryk, samt din evne til at formidle.

Ved prøven medvirker et censorpanel bestående af en gennemgående censor, der har tilknytning til et konservatorium, en ekstern fagcensor samt en prøveleder. Optagelsesprøven afsluttes med en kort samtale mellem ansøger og censorpanel. Der afsættes 25 minutter inkl. votering og samtale til hver ansøger.

Prøven foregår i en så afslappet atmosfære som muligt.

Der gives en samlet karakter for prøven ud fra 7-trins-skalaen.

UNDERVISNING

 • Undervisningen begynder i august og slutter til juni og er gratis, men ikke SU-berettiget
 • Du undervises på Aalborg Kulturskole i Nordkraft, dog med mulighed for at læse hovefag samt bifagsklaver på én af musikskolerne i Nordjylland
 • Du modtager undervisning  6-7 timer om ugen
 • Dertil kommer turné, koncerter og projekter m.m.
 • Du har mødepligt til den ugentlige faste undervisning på MGK


Efter 3 års undervisning på MGK tilstræber vi, at eleverne som minimum har et fagligt niveau, der svarer til optagelseskravene til konservatoriet.

Års- og afgangsprøver

Efter 1. og 2. år afholdes årsprøver i hovedfag, teori/hørelære, og bifagsklaver.
Hovedfagsprøven består af :

• Koncert (du spiller 2 numre)

• Primavista, immitation, gehørs-improvisation

Censorgruppen består af MGK-koordinator, din lærer samt en faglærer. I løbet af de 2 første år skal dit niveau og de valgte opgaver - både teknisk og musikalsk - nærme sig kravene til konservatoriets optagelsesprøve. Hvis resultaterne ikke er tilfredsstillende, kan du ikke fortsætte på MGK.

 

MEMORIES FROM TWENTY - MGK-ALBUM

BGK / MGK collab

Lige inden sommerferien 2021 udgav MGK og BGK et dobbeltalbum.

Albummet er resultatet af de spirende musiktalenters reflektion over livet under coronapandemien. Afskåret fra muligheden for at performe for et levende publikum, besluttede vi på Aalborg Talentakademi, at musikken skulle finde sit udtryk på et dobbeltalbum repræsenterende de to studieretninger på MGK (Musikalsk Grundkursus), klassisk og rytmisk linje.

Vi arrangerede en cover-art-konkurrence for billedkunsttalenterne fra BGK (Billedkunst-Grundkursus). Udover det vindende cover-art kan du også se de andre værker her i videoen, alle kreeret med inspiration fra pandemi-temaet.

Samfundet lukkedes for at hæmme udbredelsen af smitte med coronavirus, men musikken og kunsten har ikke mistet deres virale kraft.