Skip to main content Skip to footer

Hvad sker på BGK?

19-08-2024

BGK Opstart 24/25

Eleverne fortæller

Hør eleverne fortælle om, hvordan det er at gå på BGK Nord.

BGK - Billedkunstnerisk Grundkursus

BGK-Nord er en forberedende kunstuddannelse, hvor du kan udvikle dit talent igennem professionel undervisning. Vi arbejder med billedkunst på et fagligt højt niveau i rammer, der giver plads til læring ved kreative processer og eksperimenterende selvstændigt kunstnerisk arbejde, fri og kritisk tænkning, refleksion og kunstnerisk bevidstgørelse.

På BGK-Nord forventer vi, at du er i besiddelse af talent og nysgerrighed, at du er motiveret, målrettet og seriøs, at du kan arbejde selvstændigt, og at du har fokus på det faglige. Der optages ca. 10 elever årligt på BGK-Nord.

BGK-Nord giver dig mulighed for faglig fordybelse og intensiv læring i billedkunst som forberedelse til en videregående uddannelse eller erhverv.

Hvis du ønsker at blive optaget på kunstneriske eller kreative uddannelsessteder som kunstakademierne, arkitekt- og designskolerne, film- og fotoskolerne samt uddannelser indenfor oplevelsesøkonomi, grafisk design, spiludvikling eller lignende, er BGK-Nord uddannelsen, der kan åbne dørene for dig…  

 

Ansøgningsfrist 2024:

  • Der er ansøgningsfrist og digital indlevering af værker søndag den 5. maj
  • Samtaler finder sted mandag den 13. maj
  • Du får besked om optagelse senest fredag den 17. maj
  • Undervisningsstart ultimo august 
  • Ansøgningen til BGK foregår digitalt. Du skal udover at udfylde ansøgningsskemaet, som du finder herunder, vedhæfte dokumentation af mindst fem nye værker der er lavet indenfor det sidste år (dog maks. 10 billeder). Hvis du ansøger med video, vedhæft link til google drive, one drive eller lignende. 

Undervisningen på BGK er gratis og til workshops vil materialer til det givne forløb være tilgængelige. Der er egenbetaling til elevens egen værkproduktion, samt til studieture.

Husk at downloade ansøgningsskemaet, som du skal udfylde og tage med ved værkindlevering.

Download ansøgningsskemaet som PDF her.

Download ansøgningsskemaet som doc-fil her.

Husk også at tilmelde dig online.

Optagelse

Du søger om optagelse ved at udfylde den vedhæftede ansøgningsblanket som du sender til jesper.olsen@aalborg.dk.

 

Indlevering

Dine egne selvstændigt udførte værker skal indsendes digitalt til jesper.olsen@aalborg.dk.

Vedhæft samtidigt værkfortegnelsen.

 

Egnede ansøgere vil blive indkaldt til en uddybende samtale.

 

Uddybende samtale

Du vil blive optaget på uddannelsen på grundlag af en bedømmelse af dine værker og en samtale med uddannelsens faste undervisere, hvor du skal fortælle lidt om din motivation for at søge ind på BGK-Nord. Ved vurderingen tages der hensyn til dine oplysninger om forudgående faglige erfaringer og kunstnerisk beskæftigelse og din alder.

Du er velkommen til at kontakte afdelingsleder Jesper Olsen for nærmere info på tlf. 9931 4182 eller mail:

jesper.olsen@aalborg.dk.

Undervisningen

BGK-Nord er et 3-årigt studieforløb.

I studieforløbet indgår undervisning i fagmoduler som:

• Tegning og grafik

• Digitalt foto og animation

• Video og lyd

• Maleri og collage

• Skulptur og objekt

• Rum og installation

• Kunsthistorie og -teori

 

Du bliver undervist i fagmoduler, samtidig med at du arbejder mere selvstændigt og projektorienteret.

Undervisningen er fordelt på 34 uger årligt og begynder i august og slutter i juni.

Der undervises 8 lektioner om ugen. Undervisningen foregår mandage og tirsdage kl. 16.15 til 19.45. Således er der mulighed for at følge en almindelig ungdomsuddannelse ved siden af.

I løbet af semesteret er der planlagte workshops, som typisk er placeret i weekender. Bemærk, at der også er mødepligt til workshops. 

Udover undervisningen forventer vi, at du arbejder selvstændigt. Der stilles værkstedsfaciliteter til rådighed til dig på skolen. Uddannelsen er tilrettelagt med workshops, events, udstillinger,  evt. studieture.

På BGK-Nord har lederen af Aalborg Kulturskole det fulde kunstneriske og kunstfaglige ansvar  for uddannelsen, ligesom de enkelte undervisere er pædagogisk ansvarlig for deres undervisning.
Efter basisår vurderer vi din samlede indsats og udvikling med henblik på at bedømme, om et videre forløb på overbygningen er relevant.

Under forløbet er der mulighed for at arbejde på ansøgning om optagelse til videre uddannelsesforløb. Ved ansøgning om optagelse på fx kunstakademierne eller designskolerne skal du eksempelvis arbejde helt konkret med værker, der skal indsendes sammen med ansøgning om optagelse.  

 

Der er mødepligt på BGK-Nord

Hvor foregår undervisningen på BGK

BGK-Nord/Aalborg Kulturskole
Nordkraft
Teglgårds Plads 1, niveau 3
9000  Aalborg