Skip to main content Skip to footer

TGK - Teater Grundkursus

TGK er en 3-årig deltidsuddannelse i scenekunst for unge i alderen 14-25 år.

På TGK undervises du hver uge af professionelle skuespillere, og du får stemmetræning af en sangpædagog. Du vil lære forskellige metoder inden for skuespilfaget, og du vil træne din krop, stemme og dit udtryk.

Teater handler om nærvær og intention. Det handler om at stille sig til rådighed for materialet og være i kontakt med din medspiller og med publikum. Du lærer, hvordan du med netop dine evner kan bidrage til gruppens fælles arbejde. 

Kroppen og stemmen er skuespillerens instrument. Derfor er der stort fokus på den fysiske træning, hvor du vil udvikle din evne til at bruge din krops mange muligheder i dit udtryk.

I undervisningen vil du møde forskellige tilgange til det at spille skuespil, og du vil arbejde med mange forskellige typer af tekster. Både Shakespeare, Tjekhov og materiale, du selv udvælger eller skriver.

I løbet af de tre år på TGK vil du udvikle dig som skuespiller, og du vil få værktøjer til at kunne skabe dine egne scenekunstneriske projekter efterfølgende. TGK er for dig, som er motiveret til at arbejde fokuseret med dit eget udtryk og sammen med andre, og som vil udvide og udvikle dit personlige udtryk som skuespiller.

Det er muligt at følge en almindelig ungdomsuddannelse ved siden af TGK.

TGK berettiger ikke i sig selv til SU.

Optagelsesprøve på TGK

Hvis du ønsker at gå på den 3-årige TGK skal du til en optagelsesprøve.

Til optagelsesprøven skal du:
- Spille en dansk tekst på max 3 min.
- Deltage i improvisation sammen med andre ansøgere og en professionel skuespiller.
- Deltage i en fælles fysisk opvarmning med andre ansøgere.

Du vælger selv, hvilken tekst, du vil fremføre. Det er vigtigt, at du kan teksten udenad. Du kan blive bedt om at improvisere med din forberedte tekst.

Hvert år optages maksimalt 12 elever på TGK.

Ansøgningsfrist: 27. april 2024
Optagelsesprøve: 5. maj 2024 
Studiestart:     August 2024

Har du nogle spørgsmål om optagelsesprøven, er du velkommen til at kontakte Jesper Olsen på jesper.olsen@aalborg.dk

Hvilke tekster skal jeg vælge?

Er du i tvivl om, hvilke tekster du skal opføre til optagelsesprøven, kan du finde nogle eksempler på linket her, som du kan bruge eller lade dig inspirere til at finde dine egne tekster.

VIL DU VIDERE I DIN UDVIKLING SOM SKUESPILLER OG TEATERSKABER?

TGK+ (OVERBYGNINGSFORLØB)

TGK i Aalborg tilbyder et overbygningsår for dig, der har gennemført et teater talent forløb.
Du kan søge ind, hvis du f.eks. har gået på TGK, SGK, Teater talent, Talentlinje o.l.

Overbygningsåret er for dig, der allerede kan en masse, og som vil videre i din udvikling som scenekunstner.

På overbygningsåret vil vi gå i dybden med skuespilteknik, og vi vil realisere ideer og tage dem med ud i verden.

Vi forventer, at du selv er nysgerrig efter at undersøge, hvad der interesserer og inspirerer dig inden for teaterfaget.

Du bliver en del af et spændende teatermiljø med base på Teater Nordkraft. Du vil møde et spirende vækstlagsmiljø i et netværk af unge kunstnere.
Måske får I lyst til at skabe noget nyt sammen?

Formålet med kurset er dels at forberede dig til optagelse på videregående uddannelse inden for teater og scenekunst og
dels at styrke det kunstneriske vækstlag i Nordjylland.

Kurset er gratis.

Optagelsesprøve på TGK+

Har du gennemført et 2-årigt TGK/SGK forløb enten i Aalborg eller i en anden by, og er du interesseret i at søge ind på det tredje år i Aalborg, så skriv en mail til annt-skole@aalborg.dk
Så får du mere at vide om året og optagelsesprøven.

Vigtige datoer for dig, der vil søge ind på det tredje år:

Ansøgningsfrist: 27. april 2024
Optagelsesprøve: 5. maj 2024 
Studiestart:     August 2024

Tilmeld dig TGK+

Fællesskab

På TGK bliver du en del af et stærkt teaterfællesskab. I de tre år, I går på hold sammen, vil I støtte hinanden i at udvikle jer som skuespillere.

I undervisningen er der både fokus på den enkeltes udvikling som skuespiller, men også på hele gruppens udvikling sammen. Meget af arbejdet vil fokusere på samspil og kontakt med din medspiller, samt kollektive arbejdsprocesser.

Man kommer tæt på hinanden, når man arbejde med teater. Derfor forpligter du dig på TGK til at deltage i undervisningen hver gang.

På TGK tager vi en eller flere gange om året på en studietur. Her vil vi opleve et teatermiljø og se scenekunst, og vi vil tage ny inspiration med os hjem.

Som elev på TGK vil du også være en del af et teatermiljø i Aalborg. Eleverne går ofte i teatret sammen, og det sociale og venskaberne er en vigtig del af det at gå på TGK.

Undervisning på TGK

Undervisningen fokuserer på at udvikle dine basale færdigheder inden for skuespilkunst.

Undervisningen baseres på de teknikker, som den enkelte underviser selv arbejder med i sit virke som skuespiller. Derfor vil du møde forskellige metoder og tilgange, der på forskellige måder træner din krop, din stemme og din forestillingsevne. 


De to års undervisning er overordnet bygget op på denne måde:

1. år:   Fysiodrama, tekstarbejde og teaterhistorie på gulv.

2. år:   Fællesprojekt med musik og billedkunst, improvisation og tekstarbejde.

Du har teaterundervisning en gang om ugen og stemmetræning en gang om ugen. Undervisningen er typisk placeret kl. 17 - 21 i hverdage og otte lørdage om året kl. 10 - 16.

3. år:   Iscenesættelse af egne projekter og i dybden med monologer.

Vil du vide mere om, hvad det tredje år indeholder, så skriv en mail til annt-skole@aalborg.dk

 

 

Klik her for at tilmelde dig optagelsesprøven til TGK.

Klik her for at tilmelde dig optagelsesprøven til TGK+.

Forventninger

Undervisningen foregår til dels på Nordkraft og Teater Nordkraft.

For at du og hele holdet kan udvikle sig mest muligt, stiller vi krav til din deltagelse og dit engagement på TGK.

Der er mødepligt på TGK. Det betyder, at du skal komme til undervisning: teater, stemmetræning og weekendworkshops, samt deltage i ekstra prøver under opløb, når holdet spiller forestillinger.

Vi forventer også, at du møder forberedt og motiveret op til undervisning.

Har du mere end 10 % fravær risikerer du ekskludering.

Hvis du bliver forhindret i at komme til undervisning i en længere periode, fx pga. sygdom, skal du søge om orlov ved at kontakte Jesper Olsen.