Skip to main content Skip to footer

Hvad sker på MGK?

 

 

Filtrer på kategorier

MGK-arrangement MGK-møde

Optagelsesprøve

Ved optagelsesprøven vurderer censorerne, om du i løbet af de 3 år MGK varer, kan opnå et niveau svarende til at kunne bestå optagelsesprøven til konservatoriet.

Da denne prøve er krævende, må du allerede ved optagelsesprøven til MGK være teknisk og musikalsk velfunderet i hovedfaget og indstillet på også at prioritere bifagene i kursusforløbet.

 

 • Til prøven i hovedinstrument skal du spille 2 eller 3 selvvalgte stykker musik af forskellig karakter. Mindst det ene skal udføres som sammenspil/kammermusik. Samlet varighed maks. 10 min.
 • For rytmiske ansøgere skal stykkerne indeholde improvisation, og du testes i gehørs-improvisation. Du skal improvisere over et forespillet groove.
 • Hvis du spiller bifagsklaver KAN du bruge 2 min. til at spille for os, dog stadigvæk maks. 10 min. til dine forberedte stykker i alt.
 • Du sørger selv for akkompagnetør/gruppe til prøven.
 • Du skal aflægge en mundtlig prøve i elementær hørelære.
 • Du skal kunne genkende dur/mol akkorder, eftersynge kortere fraser, efterklappe kortere fraser m.v., samt kunne høre hvilket interval, der er størst.
 • Alle prøves i lettere primavista.
   

Der er ingen genremæssige krav. Du bør udtrykke dig indenfor de stilarter du befinder dig bedst i.

Der bliver lagt vægt på det musikalske udtryk, samt din evne til at formidle.

Ved prøven medvirker et censorpanel bestående af en gennemgående censor, der har tilknytning til et konservatorium, en ekstern fagcensor samt en prøveleder. Optagelsesprøven afsluttes med en kort samtale mellem ansøger og censorpanel. Der afsættes 25 minutter inkl. votering og samtale til hver ansøger.

Prøven foregår i en så afslappet atmosfære som muligt.

Der gives en samlet karakter for prøven ud fra 7-trins-skalaen.

 

Undervisning

 • Undervisningen begynder i august og slutter til juni og er gratis, men ikke SU-berettiget
 • Du undervises på Aalborg Kulturskole i Nordkraft, dog med mulighed for at læse hovefag samt bifagsklaver på én af musikskolerne i Nordjylland
 • Du modtager undervisning  6-7 timer om ugen
 • Dertil kommer turné, koncerter og projekter m.m.
 • Du har mødepligt til den ugentlige faste undervisning på MGK


Efter 3 års undervisning på MGK tilstræber vi, at eleverne som minimum har et fagligt niveau, der svarer til optagelseskravene til konservatoriet.

 

Års- og afgangsprøver

Efter 1. og 2. år afholdes årsprøver i hovedfag, teori/hørelære, og bifagsklaver.
Hovedfagsprøven består af :

• Koncert (du spiller 2 numre)

• Primavista, immitation, gehørs-improvisation

Censorgruppen består af MGK-koordinator, din lærer samt en faglærer. I løbet af de 2 første år skal dit niveau og de valgte opgaver - både teknisk og musikalsk - nærme sig kravene til konservatoriets optagelsesprøve. Hvis resultaterne ikke er tilfredsstillende, kan du ikke fortsætte på MGK.