Skip to main content Skip to footer

Det sker på Akademiet

21-11-2023

Skriveworkshop m. SKAL Contemporary

Sara Løvschall Grøntved og Anne Møller Christensen har en baggrund som freelancekuratorer, og står bag udstillingsplatformen SKAL Contemporary, der har opereret i Skagen siden 2021. Kuratorerne er inviteret til at afholde en workshop for BGK-eleverne, hvor de med udgangspunkt i deres position som kuratorer inviterer ind til en refleksion og en række øvelser, der giver et indblik i hvordan man taler om kunsten - både fra et kunsthistorisk perspektiv, men også måske nogle af de konkrete overvejelser man gør sig når man skriver udstillingstekster, projektbeskrivelser m.m. Hvad indeholder den? Hvilke overvejelser gør man sig ift. tilgængelighed i en tekst samtidigt med at få nogle definerede pointer igennem?

Som kontekst har eleverne en udstilling på XM3 i december måned, og det er i denne forbindelse at workshoppen skaber et refleksivt moment over hvordan man som kunstner taler, skriver og i det hele taget formidler sit kunstneriske arbejde.

Dato(er):

  • 21-11-2023 00:00:00
  • 28-11-2023 00:00:00