Skip to main content Skip to footer

Det sker på MGK

Optagelsesprøve - klassisk

Ved optagelsesprøven vurderer censorerne, om du i løbet af de 3 år MGK varer, kan opnå et niveau svarende til at kunne bestå optagelsesprøven til konservatoriet.

Da denne prøve er krævende, må du allerede ved optagelsesprøven til MGK være teknisk og musikalsk velfunderet i hovedfaget og indstillet på også at prioritere bifagene i kursusforløbet.

 

 • Til prøven i hovedinstrument skal du spille 2 eller 3 selvvalgte stykker musik af forskellig karakter. Mindst det ene skal udføres som sammenspil/kammermusik. Samlet varighed maks. 10 min. For ansøgere på klaver, guitar orgel og akkordeon er der ikke krav om kammermusik.
 • Som klassisk ansøger prøves du i skalaspil med op til 3 fortegn over 2 oktaver.
 • Hvis du spiller bifagsklaver KAN du bruge 2 min. til at spille for os, dog stadigvæk maks. 10 min. til dine forberedte stykker i alt.
 • Du sørger selv for akkompagnetør/gruppe til prøven.
 • Du skal aflægge en mundtlig prøve i elementær hørelære.
 • Du skal kunne genkende dur/mol akkorder, eftersynge kortere fraser, efterklappe kortere fraser m.v., samt kunne høre hvilket interval, der er størst.
 • Alle prøves i lettere primavista.
   

Ved prøven medvirker et censorpanel bestående af en gennemgående censor, en ekstern fagcensor samt en prøveleder. Optagelsesprøven afsluttes med en kort samtale mellem ansøger og censorpanel. Der afsættes 25 minutter inkl. votering og samtale til hver ansøger.

Prøven foregår i en så afslappet atmosfære som muligt.

Der gives en samlet karakter for prøven ud fra 7-trins-skalaen.

 

Undervisning - klassisk

 • Undervisningen begynder i august og slutter til juni og er gratis, men ikke SU-berettiget
 • Du undervises i dit hovedfag, kammermusik, bifagsklaver, hørelære, teori, og har derudover fællestime
 • Du undervises på Aalborg Kulturskole i Nordkraft, dog med mulighed for at læse hovefag samt bifagsklaver på én af musikskolerne i Nordjylland
 • Dertil kommer turné, koncerter og projekter m.m.
 • Du har mødepligt til den ugentlige faste undervisning på MGK


Efter 3 års undervisning på MGK tilstræber vi, at eleverne som minimum har et fagligt niveau, der svarer til optagelseskravene til konservatoriet.

 

Årsprøver

1. år

• Selvvalgt program på 10 minutter

• Prima vista

• Skalaspil

 

2.år

• Selvvalgt program 10 minutter

• Prima vista

• Skalaspil

• En tilstilet opgave der sendes 10 dage før prøven

Afgangsprøver

MGK afsluttes med en prøve, der i de enkelte fag som minimum svarer til kravene ved konservatoriets optagelsesprøve. Prøverne foregår med fagcensor som ved optagelsesprøven. Ved bedømmelsen gives karakter efter 7-trinsskalaen.
Ved ”bestået” i alle fag udfærdiges et afgangsbevis, som beskriver undervisningens niveau, karakter og omfang. Afgangsprøven bortfalder, såfremt du består optagelsesprøven til et dansk konservatorium. Her udstedes ligeledes afgangsbevis. Koncertdelen af de rytmiske års- og afgangsprøver afholdes som en offentlig koncert på Aalborg Kulturskole.